Norsk Frieserforbund

DNA test

DNA test av Frieser hest

Fra 2024 foretar KFPS nye tester på alle føll ( de er også utført på alle Stambokhingster). Dette er en SNIP test som gir en mye bredere oversikt over det genetiske spekteret, og kan være med på kartlegge nye gener som er uønsket i avl.

Trykk på linken for å se hvordan du skal ta DNA test av din hest for å sende inn til KFPS.

https://kfps.nl/app/uploads/2024/03/A5-Instructieflyer-voor-eigen-haarmonsterafname-bij-paarden-Engels.pdf?fbclid=IwAR0AnvOV8GDjY9ZDZX_JpoxdIH1dY7jqMcvOoyx80vki8YP2sWRpMURBnGo_aem_AerZgpkk1qPJx7sVMN_kzjgXqfzJTQofXxePxGAj2qbHEOkZjnYuk9rI8wzqh2-ehu2HIXL9tATzc461a9dAP4vC

Alle registrerte Frieser hester kan DNA testes for om de er bærer av dvergen, fuksgen eller gen som gir vannhode. Det kreves at alle dyr som anvendes i avl DNA testes, slik at man unngår en kombinasjon som medfører risiko for et defekt føll.  Alle stambokhingster DNA testes, og resultatet av dette ligger i KFPS sin database, slik at det kommer frem når man bruker KFPS sine verktøy i valg av hingst. Det står også i hingstens godkjenningsrapport om den er bærer eller ikke.

 

Dverggen og gen for vannhode er begge recessive gener. Det betyr at det kreves at både hingsten og hoppen er bærer av genet for at det skal være risiko for at føllet får utslag. Fra 2022 vil man motta advarsel og bot fra KFPS dersom man foretar risikokombinasjoner.

For å kartlegge din hest sin genetiske profil, sender du inn hårprøver til KFPS. DNA prøven blir utført på et laberatorium i Nederland via KFPS. ‘

Om du er medlem av KFPS, sender du inn hårprøvene sammen med DNA formularet, så får du en faktura som du finner i MY KFPS. Når denne er betalt får du resultatet av DNA prøven. Adressen til KFPS finner du lenger nede på siden. Om du ikke er medlem av KFPS, kan du bli det her: TRYKK HER FOR Å BLI MEDLEM

For å kunne sende inn DNA test må du stå som eier på den aktuelle hesten.

DNA research – pedigree control per horse  €                     55,25
Administrationcosts for DNA research pedigree control  €                     35,45
Genetest (hydrocephalus, dwarf and chestnut factor)  €                     58,00
Genetest (hydrocephalus, dwarf and chestnut factor) + pedigree control  €                     82,00