Norsk Frieserforbund

Sist avholdte Arrangementer

Årsmøte 2023

Teams

Norsk Frieserforbund inviterer til årsmøte for 2023 torsdag 20 april klokken 18.00. Møtet vil foregå på Teams, og de medlemmene som ønsker å delta på årsmøtet, må sende påmelding med fullt navn på mail til styret@norskfrieserforbund.no Man vil da motta link til teamsmøtet på eposten man har brukt ved påmelding. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene minst to uker før møtet. Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøtet.

Kåring og IBOP 2021

Norsk Frieserforbund sin offisielle kåring samt IBOP, blir i år helgen 27 - 28. august, på Tønsberg Ridesenter i Vestfold. Det blir IBOP fredag 27 fra kl 17 til 19, og kåring fra kl 10 lørdag 28 august.

Årsmøte Norsk Frieserforbund 2020

Norsk Frieserfobund innkaller sine medlemmer til årsmøte på Fredriksborg Hestesportsenter søndag 6 september klokken 11.00 i annen etasje på ridehuset. Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøtet.