Norsk Frieserforbund

Årsmøte 2023

Teams

Norsk Frieserforbund inviterer til årsmøte for 2023 torsdag 20 april klokken 18.00. Møtet vil foregå på Teams, og de medlemmene som ønsker å delta på årsmøtet, må sende påmelding med fullt navn på mail til styret@norskfrieserforbund.no Man vil da motta link til teamsmøtet på eposten man har brukt ved påmelding. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene minst to uker før møtet. Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøtet.