Norsk Frieserforbund

Historie

 

 

En av Europas eldste varmblodsraser

Frieserhesten tilhører en av de eldste varmblodsrasene i Europa. Rasen har sitt utspring i provinsen Friesland i Nederland og Nordtyskland. Frieserhester finnes omtalt allerede i skrifter fra romertiden, d.v.s. tiden rett før og etter Kristi fødsel. Romerene satte stor pris på frieserhesten, blant annet for dens intelligens og råe styrke.

Middelalderen

Under middelalderen var Friesland kjent for sin avl av en stor og tung stridshest som kunne bære en ridder med full utrustning under kamp. Under middelalderens korstog ble frieserhesten blandet med arabisk blod, men beholdt tross dette sin karakteristiske eleganse, tyngde og kraft. På frieserhestens neserygg kan man innimellom ennå i dag se spor etter den arabiske innblandingen. På denne tiden kunne frieseren komme i mange flere farger enn den kullsvarte.

Nyere tidsalder

Under 1500- og 1600-talen ble rasen foredlet gjennom avl  med spanske hester. Det var på denne tiden vanlig at adelen i Europa krysset tyngre raser med hester av spansk blod for å foredle rasene, dette gjaldt også frieseren.

Karl X Gustaf importerte på midten av 1600-talet ett titalls frieserhingster til Ottenby Kongsgård på Öland, med ett ønske om å forbedre den svenske kavalerihesten Det finns for øvrig et kjent maleri av Karl X Gustaf sittende på en staselig frieserhingst. Under den åttiårige krigen 1568-1648 mellom Nederland og Spania, førte spanjolene med seg andalusiske hingster som ble krysset med frieser hopper. Flere berømte stutterier og fyrstehoff hadde frieserhester som paradehester og til representasjons arbeid. Frieserhesten beskrives ofte på denne tiden som” dansende” hester på grunn av sine spesielle travbevegelser. På begynnelsen av 1800-tallet skjedde en avgjørende endring av stridshestens utvikling av militære grunner. Hesten skulle nå være lettere og kjappere enn tidligere. Dette innebar att mange av de eldre hesterasene forsvant, men av ulike årsaker overlevde noen av de barokke hesterasene som, lipizzaner, andalusier, lucitano og frieser.

Det felles spanske blodet innebærer att disse rasene er beslektet med hverandre. Frieserhesten bruktes under hela 1800-talet og inn på 1900-talet som jordbrukshest men hadde hard konkurranse fra blant andre oldenburgere og ardennere. Frieserhesten var nær ved å dø ut.

FPS grunnlegges

Mange av Frieslands beboere var ytterst bekymret over denne utviklingen og det oppsto en enighet om å lage en stambok for den friesiske avlen, med mål om å redde rasen. Den 1 mai 1879 ble FPS grunnlagt –” het Friesch Paarden Stamboek” og ett grundig og langsiktig avls arbeid ble startet. Dette er i dag Hollands eldste stambok. Men tross dette fantes det i 1913 kun tre stambokførte avlshingster. Avlsmålet på denne tiden var å få frem en stor og kraftig hest som kunne anvendes i landbruket. Under mellomkrigstiden hentet rasen seg inn igjen for å igjen havne i en ny dyp krise på 1960 tallet. Jordbrukets rasjonalisering med blant annet innføringen av traktorer gjorde frieserhesten overflødig som arbeidshest i det nederlandske jordbruket. 1965 fantes det kun 500 hopper innførte i stamboken! Takket være økt velstand og mer fritid fikk allikevel frieseren en ny sjanse. Gjennom sin høye intelligens, følsomhet og allsidighet samt, ikke minst, gjennom sin ytre skjønnhet ble nå rasen satt pris på som fritidshest. Den er veldig godt egnet som kjørehest og er også en flott dressurhest. Frieseren sees mer og mer på konkurransearenaer rundt om i verden, også på den internasjonale arenaen. I 2019 kunne vi se Marc Peter Spahn og Elias Sport Elite ha sin internasjonale debut i Tyskland! Dette verdenskjente paret er fantastiske representanter i å løfte og vise frem frieserens kvaliteter.  Den brukes også som showhest i ulike sammenheng siden den igjen og igjen viser at den er allsidig, lettlært og ubeskrivelig vakker. Du har kanskje sett frieserhester på sirkus en gang? F.eks. har Diana Rhodin seks frieserhingster som hun viser både i frihetsdressur og under sal.

I dag finns det nærmere 70.000 friesere spredt over hele verden.

Avlsarbeidet styres i dag nesten helt av KFPS i Nederland. Så langt veldig fremgangsrikt!