Norsk Frieserforbund

Hva koster en Frieser?

Hva koster en Frieser?