Norsk Frieserforbund

Eierbytte

For å kunne gjøre eierbytte og få stamblad med ditt navn som ny eier, må man være medlem både i Norsk Frieserforbund og KFPS. Dette gjelder også for å få registrert drektige hopper, og føllene deres når dem blir født. Trykk på linken for å bli medlem:

https://www.norskfrieserforbund.no/nff/medlem/

Ved eierbytte:

  • Ny eiers navn, adresse, telefon og epost skrives bak på stambladet ( laminert stamtavle ). Originalen med eiers informasjon sendes så inn til KFPS.
  • Adressen er: KFPS, Oprijlaan 1, 9205BZ, Drachten, Nederland.
  • KFPS sender deg så en faktura på kostnadene ved eierskifte ( depositumsavgift samt eventuelle avgifter på overførsel av eierskifte). Denne fakturaen finner du også inne på MY KFPS, hvor du enkelt kan betale med kort/paypal. Denne faktura må være betalt før KFPS sender deg stamtavlen i retur.

Ved kåring:

  • Stambladet medbringes til kåringen og leveres inn til sekretariatet, som så gir det videre til dommerne.
  • En faktura fra KFPS kommer så med kostnadene ved for eksempel opptak i stambok, sterpredikat, IBOP, etc. Ingen stamblad sendes tilbake til eier før faktura er betalt til KFPS.
  • Når faktura er betalt, sender KFPS nytt stamblad til eier, hvor premieringer/resultater er ført på.

Når hesten dør:

  • Når en hest dør, så kan man velge om man sender inn stamblad og pass, hvor man så får tilbakebetalt depositumet, eller beholde papirene men ikke få igjen depositum.
  • Hester blir skrevet ut av stamboken etter 40 år dersom man ikke sender inn noe. Man må være medlem i KFPS for å få tilbake depositumsavgiften!