Norsk Frieserforbund

KFPS Predikater

Predikater gjennom kåring, sport og avl.

KFPS har gjennomfører årlige kåringer verden over for registrerte friesere. Gjennom hvert lands organisasjon under KFPS, som Norsk Frieserforbund i Norge, avholdes kåringene med dommere fra Nederland. På disse kåringene kan hestene oppnå ulike predikater.

Det er flere forskjellige predikater en frieser kan oppnå i KFPS, både gjennom kåringer, prestasjoner i avl og prestasjoner i sport.  Du kan lese om sportspredikater som kan oppnås med din frieser i Norge her:  Link til SPORTS PREDIKATER

Nedover på denne siden kan du lese om de forskjellige krav og regler rundt de forskjellige predikater.

Jasper 366 Stb Sport Preferent

STER

STER predikatet kan bli tildelt hester fra det året dem fyller 3 år. For å kunne bli STER må hesten ha oppnådd 1 eller 2 premie, hvor ingen karakterer er under 5 når de kåres fra 3 år og opp. Hesten må oppfylle minimumskrav til eksteriør, bevegelser ( for hånd), og mankehøyde minimum 1.56 for hopper og 1.58 for hingster og vallaker. Sterpredikatet kan tildeles hopper i stambokregisteret, vallaker i vallakregister og føllbokhingster. Sterpredikatet kan tildeles samtidig som hesten tas opp i stambok som 3 års. Føllbok hingster som oppnår sterpredikat, forblir i føllboken ( Vb STER ) og er ikke godkjent for avl, om de senere blir kastrert beholder dem sterpredikatet.

 

Fra september 2017, må alle hopper som kåres ster, samt hopper som har føll for registrering foreta DNA test for gener for vannhode, dvergvekst og fuksgen.

KROON

Kroon predikatet kan bli tildelt hopper fra 3 år og opp som er av eksepsjonell kvalitet. I Nederland må hoppen bli tildelt 1 premie på ordinær kåring, samt på den sentrale hoppekåringen september samme år, den kan da bli foreløpig kroon. I Norge må hoppen få 1 premie på den årlige kåringen, være minst 3 år og ha en mangehøyde på 158 cm for å bli vurdert som foreløpig kroon. For definitiv kroon status, må den foreløpige kroon hoppen avlegge enten ABFP eller IBOP test før slutten av det påfølgende kalenderåret. ABFP-testen er ment til å etablere hestens egnethet som dressur og/eller kjørehest, og er primært rettet mot hester mellom 3 og 5 år. Hestens karakter, oppførsel på stall og villighet til å arbeide blir observert i testen på en periode på 33 dager.

IBOP er en ride eller kjøreprøve som skal fastslå hestens talent og egnethet for sport. Hesten må være 4 år, og minimumsscore for å få Kroon predikat er 77 poeng, med et gjennomsnitt på 7.0 for skritt og trav. Sportspredikat kan erstatte IBOP for oppnåelse av kroon-predikat. For å avlegge ABFP må hoppen til Nederland, mens IBOP kan avlegges på kåringene til Norsk Frieserforbund hvert år.

MODEL

Modellpredikatet kan bli tildelt hopper fra 7 år og eldre av eksepsjonell kvalitet, med en enda høyere standard enn Kroon. I Holland må hoppen oppnå en første premie på både Breeders ‘Day og på den sentrale hoppekåringen innen samme år. I Norge må hoppen først oppnå en første premie på Norsk Frieserforbund sin årlige kåring, ha en høyde på minst 160 cm, og må ha avlet opp minimum ett føll, for at den skal vurderes for foreløpig modellstatus. For en bestemt modellstatus må den foreløpige modellhoppen fullføre en IBOP-test før slutten av det påfølgende kalenderåret med en minimumssum på 77 poeng, eller ha avlagt en særdeles god ABFP tidligere.

Hoppen må ha en minimumspoeng på 77 poeng og et gjennomsnitt på 7,0 for skritt og trav, eller å ha fått Sport-tittelen i samme tidsperiode. IBOP test tilbys ved alle kåringer i regi av Norsk Frieserforbund.

SPORT

I Norge kan man oppnå to forskjellige predikater innen sport. Det er SPORT og SPORT ELITE, og begge er i Dressur.

  • Krav for SPORT er at man rir MC1 til over 60% for 3 forskjellige dommere, 5 ganger. Da kan man sende inn søknad om Sportspredikat.
  • Krav for SPORT ELITE er at man rir Prix St. Georg til 60% for 3 forskjellige dommere, 5 ganger. Da kan man sende inn søknad om SPORT ELITE predikat.

I Nederland kan hesten oppnå sport gjennom dressur, kjøring, show-kjøring og kombinert kjøreklasse.

  • Dressur (Z1 + 5 poeng)
  • Show-kjøring ( kat I & II æres klasse og kat.III åpen klasse, i en sesong plassert 6 ganger som prisvinner i «grønn sesong» (15. april – 1. oktober)
  • Dressur kjøring ( Z +10 poeng )
  • Kombinert kjøreklasse (Klasse 3 + 10 poeng – men det må avtales med KFPS og KNHS på forhånd hvilken hest som blir lagt inn for sportspredikat)

A-AA-AAA

Disse tre forskjellige kombinasjonene av A forteller hva hesten har oppnådd på enten IBOP eller APFP.

– 73 t/ til  76,5: A

– 77 t/ til  81.5: AA

-82 eller mer: AAA

PREFERENT HOPPE

Preferent status kan tildeles føllbokhopper, stambokhopper, ster, kroon og modelhopper som har produsert 4 eller flere avkom av høy kvalitet. Dette kan være avkom som er: Ster, Kroon, Model, Ster VB Hingst, Stervallak, godkjent stambokhingst, eller vb hingst til 2 runde på hingstekåring.

Preferent status kan gis post mortem, og kan søkes om både av hoppeeier og eier av avkom fra post mortem hoppe.

PREFERENT HINGST

Godkjente stambokhingster kan bli tildelt preferent status på bakgrunn av kvaliteten på dens avkom. For å oppnå preferent status, må godkjente hingster score over 1000 poeng basert på følgende vekting:

Approved Studbook stallions may be given Preferent status on the basis of the quality of their offspring. To gain Preferent status, Approved stallions must score in excess of 1000 points based on the following weightings;

Predicate Weighting factor
1. Ster predikat(hopper, vallaker, hingster) 1
2. Kroonpredikat (hopper) 5
3. Model predikat (hopper) 10
4. Sport predikat(hopper, vallaker, hingster) 15
5. Preferent hoppe 15
6. Prestatie hoppe 20
7. Mor til  stambok hingst 20
8. Godkjent stambok hingst 25
9. Stambok hingst kåret på livstid 50

For å oppnå Preferent status, vil karakteren og arbeidslysten til hingsten og dens avkom, hvor stor prosent hvitt det er på avkom, og det totale bidrag til rasestandard være med i vurderingen, spesielt for hingster som ligger mellom 700 og 1000 poeng hvor eiere søker om Preferent status.

PRESTATIE HOPPE (Prestatie Moeder)

Dette predikatet gis til hopper som har produsert 3 eller flere avkom som har blir tildelt sportspredikat.