Norsk Frieserforbund

Mistet pass

Har du mistet passet til din Frieser?

Trykk på lenken under, fylll ut skjemaet og send det til:

KFPS
Postbus 624
9200 AP Drachten
Netherlands