Norsk Frieserforbund

Tilleggsregistrering

For deg som har en hest med utenlandsk pass er det fra 01.01.2016 obligatorisk å registrere hesten som tilhørende i Norge.

Friesere registreres via Norsk Hestesenter på Starum.

Trykk på linken for mer informasjon:

http://www.nhest.no/registrering.467704.no.html