Norsk Frieserforbund

Viktig informasjon ved kjøp av frieser

Viktig informasjon til deg som skal kjøpe frieser.

Viktig å vite:

Det er KFPS som er hovedstamboken for registrering av Frieserhest, og den ble dannet i 1879, og er det første register for rasen. På den tiden fantes det et lite antall hester igjen, og gjennom å registrere alle individer og sørge for et planlagt avlsarbeid, lykkes man i å redde rasen fra å utryddes. Stamboken har per 2019 ca 70 000 registrerte hester, i ca 50 land over hele verden. Foreningen heter De Koninklijke Vereniging ”Het Friesch Paarden-Stamboek” (KFPS).

Der finnens også en tysk stambok som ble grunnlagt i 1979 av noen engasjerte mennesker i Tyskland, som hadde som måk og bevare og informere om den frisiske rasen i Tyskland. I 1992 ble den omgjort til stambokførende forening for rasen i Tyskland. Foreningen heter Friesenpferde-Zuchtverband (FPZV).

Avlsmålene og måten og bedømme hestene på skiller seg mellom de to stambøkene.

Norsk Frieserforbund er en interesse og avlsforening som er datterorganisasjon til den Nederlandske moderstamboken. I henhold til våre vedtekter skal Norsk Frieserforbund fremme interesse og kunnskap om frieserhesten og dens bruksegenskaper, samt fremme avlen i Norge og tilse at moderstamboken (KFPS) sine regler følges.

For å vite sikkert at en frieser er registrert i moderstamboken sin hovedbok, så skal stambladet være blått (før 2015 Gul/grønne), og hingstene den er avlet utfra skal ha et nummer på tre siffer bak navnet sitt. ( eks. Anders 451).

KFPS har også to sidebøker for hester som er avlet enten på tyske hingster/hopper, eller med hingst som ikke er kåret. Dette er Bijboek 1 og Bijboek 2, les mer om disse i menyen under KFPS Stambokregister.

Naturligvis er det viktig at du velger hest etter det formålet som passer deg. Om du kjøper en hoppe som du har tenkt å avle på, er det lurt å sjekke om det er foretatt DNA test for å utelukke arvelige defekter. I dag gjøres DNA på vannhode, dverg-gen og fux-gen. Det jobbes også med å utarbeide DNA prøver for mer komplekse ting, som Aorta-ruptur og sommereksem.

Som medlem i KFPS, kan man gjøre fiktive kombinasjoner med forskjellige hingster i datasystemet for å finne den hingsten som passer din hoppe, og her vil også DNA framkomme.

 

 

Kontroller alltid at den hesten du vurderer å kjøpe har korrekt pass og stamblad fra KFPS- Chipnummeret på begge disse må være likt, samt matche det hesten har. Dette sjekker veterinær ved helseundersøkelse.

Om du vil registrere deg som eier av hesten hos KFPS, samt benytte deg av KFSP og NFF sine tjenester, må du være medlem begge steder, les mer under Eierbytte:

http://www.norskfrieserforbund.no/informasjon/eierbytte/

Dersom du har spørsmål rundt kjøp av frieser, er du velkommen til å kontakte Norsk Frieserforbund!

Lykke til i jakten på rett hest!