Norsk Frieserforbund

Bedømning og premiering

 

Her kan du lese om de forskjellige krav til premieringer og predikater.

Også hos føll bedømmes skritt og trav, som hos eldre hester med dobbel koffisient som regnes sammen med poengene for eksteriør.

Hvilken premiering hesten oppnår kommer an på hvilke sum de oppnår i den 5 forskjellige kategoriene for bedømning:

1:e premie = rasetype+eksteriør+benkvalitet+2x skritt+2x trav ≥ 50 poeng

2:e premie = rasetype+eksteriør+benkvalitet+2x skritt+2x trav  ≥ 46 and < 50 poeng

3:e premie = rasetype+eksteriør+benkvalitet+2x skritt+2x trav ≥ 40 and < 46 poeng

Ingen premie = rasetype+eksteriør+benkvalitet+2x skritt+2x trav < 40 poeng eller en eller flere av de fem bedømmings punktene er en 4, eller om to eller flere av bedømmings punktene er 5.

Rasetype, eksteriør og benkvalitet regnes en gang, mens skritt og trav teller dobbelt. Så regnes det et gjennomsnitt. Totalt 47 poeng gir et gjennomsnitt på 6.7. For at en hoppe skal bli STER kreves det minimum et gjennomsnitt på 7.

Hopper som er 3 år eller eldre kan føres inn i stamboken og oppnå sterpredikat. For å komme i stamboken må hoppen være minst 154 cm og for å få oppnå STER må hoppen være minst 156 cm. For at en hoppe kan bli KROON må hun være minst 158 cm og for MODEL minst 160 cm.

Vallaker må være minst 156 cm for å komme i stamboken og 158 cm for å bli STER.

1:e Premie = oppført i stamboken og STER

2:e Premie = oppført i stamboken og STER

3:e Premie = oppført i stamboken

Ingen premie= hopper skrives inn i stamboken som stb uten premie.

Ikke tatt opp i stamboken = Hesten forblir i føllboken og beholder sitt VB papir.

Føllbokhingster fra 3 år og opp får ingen premier, kun bedømming. Dersom dem er av korrekt kvalitet blir dem STER. Mankehøyden på 3 års hingster må være minst 158 cm. Disse hingstene forblir i føllboken med eller uten tildeling av STER.

 

De eneste hingster som blir tatt opp i stamboken med betegningen STB, er de hingstene som er godkjent for avl av KFPS. Disse har også ett stamboknummer etter navnet sitt, for eksempel Anders 451.

 

Her er noen forklaringer på predikater og forkortninger:

Vb = Veulenbook; føllbok, oftest står det M = hoppe eller H = hingst bak, oppført i føllboken

Stb = Stamboek stambok tilstrekkelig god nok kvalitet til å tas opp i stamboken.

Stb. Ster. = Stambok register Ster

Ster = . Denne bedømming får hopper og vallaker som får en 1:e premie eller 2:e premie.

Pref = Preferent. Denne tittelen får en hoppe som har fått 4 eller flere steravkom. En hingst som blir preferent, blir dette når han får 1000 avlspoeng.

Sport = Sport. For hester som i Norge går MC1 dressur til 60% 5 ganger.

Sport-Elite = Sport Elite. For hester som starter Prix St. Georg til 60% 5 ganger.

Prestatie = Prestasjon. Denne tittelen får ei hoppe som har 3 eller flere avkom med tittelen SPORT.

IBOP = Er en ride eller kjøreprøve for å vise hestens talent og brukskvaliteter.

Kroon = Kronhoppe. Sterhopper fra 3 år og opp som har fått en 1:e premie kan blir foreløpig KROON på kåring. Hoppen må så gjøre en IBOP til minst 77 poeng, eller få sportspredikat for bli endelig KROON. Hoppen må være minst 158 cm. (Det er dommerne som avgjør om en 1:e premie hoppe med IBOP på mer enn 77 poeng eller Sportspredikat er god nok til å bli tildekt kroon, dette er et predikat mellom 1:e pr Ster og Model, så langt fra alle 1 pr hopper er gode nok for Kron).

Model = Modellhoppe. Sterhopper fra 7 år og eldre som har fått en 1:e premie kan bli foreløpig MODEL. Hoppen må så gjøre en IBOP til minst 77 poeng, eller få sportspredikat for bli endelig MODEL. Hoppen må i tillegg ha avlet frem et føll for å bli MODEL. Hoppen må være minst 160 cm. Dette er den høyeste premiering en hoppe kan oppnå.

Fokker = Avler

Eiger=Eier

Sport-Ster-Kroon.Modell er predikat som er basert på hestens kvaliteter.

Preferent och Prestatatie er predikat som er basert på hva hoppen avler.