Norsk Frieserforbund

IBOP


IBOP er en gangartstest som gjennomføres enten under rytter eller i vogn, og det som bedømmes er hestens talent og egnethet for grenen. Alle hestens gangarter, balanse, impuls og løsgjorthet bedømmes både under rytter og i vogn.

IBOP er ikke som et stevne hvor programmet skal rides korrekt, men det er en «talent» test for å vise hvor egnet hesten er til grenen den vises i.

Rideprøven gjøres på 20×40 bare og kjøring på 25×50 bane.

Følgende gjelder:

 • Hesten må være 4 år for å få gjøre en IBOP.
 • Rytteren bestemmer selv om den vil ri med sporer eller pisk.
 • Standard trinsebitt skal brukes. Kandar er ikke tillatt.
 • Både lettridning og nedsitning i trav er tillatt.
 • Rytteren skal være kledd som til stevne.
 • Hestens man kan være løs eller flettet.
 • Man kan få en til å lese opp programmet for seg.
 • Vogn skal ha sporbredde på minst 125 cm som måles på bakken utenfor bakhjulene.
 • Vognen skal ha bremser og veie minst 150 kg.
 • Vognen skal ha 4 hjul.
 • IBOP kan startes 2 ganger per kalenderår.

 

 

PROGRAM

Trykk her for 2021 versjonen av IBOP-programmet

 

 

 

 

Hva bedømmes i IBOP rideprøve?

 1. Skritt ( bøyning i halsen, steg lengde, koordinasjon, regularitet og takt)
 2. Trav ( steg lengde, påskyv, svevmoment, koordinasjon, regularitet og takt)
 3. Galopp ( Hvordan hesten setter bakben innunder seg, rytme, regularitet og steglengde)
 4. Bæring og balanse ( bæring av hode/hals, korrekt stilt og mykhet i bevegelsene)
 5. Agility (musklenes fleksibilitet og smidighet)
 6. Overganger
 7. Impuls

 

Walk Trot Canter Carriage
& balance
Agility Transitions Impulsion Total
2x 2x 2x 2x 1x 1x 1x

Total: 110 points

 

 

 

KEYS TO SCORES
The dressage testing under the saddle will be evaluated in accordance with the regulations and dressage testing book of the KNHS, but the various figures (0-10) used for scoring the various components listed under the evaluation headings can be described as follows:
0  not performed
1  very poor
2  poor
3  fairly poor
4 less than satisfactory
5  unsatisfactory
6  satisfactory
7  more than satisfactory
8  good
9  very good
10  exemplary

 

Poengene gis i hele eller halve poeng.