Norsk Frieserforbund

Kostnader ved kåring

I tillegg til påmeldingsavgiftene til Norsk Frieserforbund kommer det varierte tilleggskostnader fra KFPS ved kåringen. Dette er avgifter forbundet med opptak i stambok, forskjellige predikater samt IBOP. Faktura fra KFPS kommer etter kåringen og kan betale i «My KFPS».

 

Judging fee foal  €                      0,00 21%
Judging fee mares, geldings, fb-stallions  €                    64,00 21%
Re-judging mares, geldings, vb-stallions, foals  €                  192,30 21%
Judging fee stallions HK; first viewing  €                  252,25 21%
Judging fee stallions HK; second viewing  €                  134,35 21%
Judging fee stallions HK; third viewing  €                  134,35 21%
Judging fee stallions HK; Studbookstallion  €                  122,70 21%
Re-judging stallions HK  €                  252,25 21%
Re-inspection stallions HK  €                  167,80 21%
Remeasuring  €                    22,25 21%
Absent judging without veterinarian certificate  €                    39,95 21%
Penalty non-submission certificate  €                    64,50 none
Registration fee Studbook mare or Studbook gelding  €                    39,95 21%
Registration fee Star mare or Star gelding or Star stallion  €                    78,55 21%
Registration fee Crownmare or Model mare  €                    78,55 21%
Registration fee Performance dam or preferent mare  €                      0,00 21%
Registration fee Sport predicate or Elite predicate  €                    78,55 21%
Regsitration fee FB-stallion with breeding permit  €                  307,00 21%
Registration fee Studbook stallion  €                  735,85 21%
IBOP  €                  149,80 21%