Norsk Frieserforbund

Norsk Frieser Forbund

Norsk Frieser Forbund – NFF er Norges offisielle medlemsorganisasjon, for alle med interesse for Frieserhest.

Norsk Frieser Forbund (NFF) ble stiftet i 03. mai 2004 av tre ildsjeler Anja Sønsteby, Linda Andreassen og Jeanette Olsen. På det tidspunktet var det ca 25 Frieserhester her i landet, og frem til i dag har antallet økt til ca 400 Frieserhester i Norge.

Vi har som mål og samle alle i Norge med interesse for Frieserhest til samarbeid og enighet, til det beste for rasen. Vi ønsker å fremme oppdrett, hestehold og omsetning av Frieserhesten i Norge, samt at vi tilstreber en ren raset Frieserhest.

Vi har et tett samarbeid og en samarbeidskontrakt med vår moderorganisasjon KFPS – Koninklijke Vereniging «Het Friesch Paarden Stamboek» i Nederland, som ble stiftet i 1879. Dette er en organisasjon som jobber med å bevare rasen, dens egenskaper, renhet og høye kvalitet. NFF følger nøye KFPS’s stambok- og kåringsregler.

Vi arrangerer kurs, clinics og andre aktiviteter, samt kåring hvert år!