Norsk Frieserforbund

Årsmøter

Årsmøte Norsk Frieserforbund 2021

29. august 2021 16.00

Norsk Frieserfobund innkaller sine medlemmer til årsmøte på Tønsberg Ridesenter lørdag 28 august etter kåringen, ca tidspunkt er kl 16.00

Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøte