Norsk Frieserforbund

Årsmøter

Årsmøte Norsk Frieserforbund 2020

6. september 2020 11:00 – 12:00

Norsk Frieserfobund innkaller sine medlemmer til årsmøte på Fredriksborg Hestesportsenter søndag 6 september klokken 11.00 i annen etasje på ridehuset.

Forslag på saker fra medlemmer som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet. Forslag til kandidater til styreverv må være valgkomiteen i hende innen 8 uker før årsmøte