Norsk Frieserforbund

BLI MEDLEM

For å få registrert din Frieser, eller benytte deg av KFPS sine tjenester, MÅ du også være medlem av KFPS. Vi har 2 typer medlemskap i NFF, samt medlemskap i KFPS. Man må også være medlem av NFF for å være medlem i KFPS.

Dersom man ikke skal delta på kåringer, avle eller benytte seg av KFPS sine tjenester, holder det med medlemskap i Norsk Frieserforbund.

Trykk deg inn på det medlemskapet du ønsker, og husk av å huke av for medlemskap i KFPS dersom du ønsker dette.

NYHET 2020! Alle nye medlemmer av KFPS vil i år få tilsendt den nye boken fra KFPS om Frieserhesten som er på engelsk. 

Noen vanlige spørsmål

Nei. Det eneste vil være kostnader i forbindelse med kåringen som finner sted en gang i året. Denne er frivillig å være med på. Kostnader ved kåring

Medlemskapet gjelder fra dagen du betaler din medlemskontigent og ut inneværende kalenderår.

Dersom du melder deg inn i Norsk Frieserforbund i de to seneste måneder av kalenderåret, gjelder medlemskapet også for påfølgende kalenderår.

Dersom du ikke lenger ønsker å være medlem i Norsk Frieserforbund må du melde deg ut ved å sende epost til  oss. Trykk her for å sende e-post om utmelding.

For å kunne registrere din frieser i ditt navn må du være medlem i KFPS. Det må du også dersom du ønsker å vise den på kåring, Ibop eller avle.

Det koster 400 kr i året å være medlem i KFPS, og du får da tilgang på alle deres databaser samt MY KFPS