Norsk Frieserforbund

STYRET I NORSK FRIESERFORBUND

Merete Charlotte Myhre

Leder

Gro Anita Sivertsen

Nestleder

Siv Anita Fiskum

Kasserer

Ragnhild Bjørke Dybdahl

Styremedlem

Kom i kontakt med oss