Norsk Frieserforbund

STYRET I NORSK FRIESERFORBUND

Merete Charlotte Myhre

Leder

Gro Anita Sivertsen

Kasserer

Stine Lorentzen

Nestleder

Charlotte Vilhelmsen

Styremedlem 2 år

Jill Toftesund

Styremedlem 1 år

Trude Knive Gundersen

Varamedlem

Siv Anita Fiskum

Styremedlem 1 år
Varamedlem 1 år

Kom i kontakt med oss